Kortowiada

60 lat minęło

Poznaj naszą historię!

1958 rok

Pierwsza Kortowiada

Organizatorem pierwszych juwenaliów w 1958 roku był Janusz Krzyczyński. Pomysł na Kortowiadę powstał podczas Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, gdzie opowiedział o olsztyńskich juwenaliach, które… nie istniały. Po powrocie do Olsztyna zaczął je wdrażać i to właśnie dzięki niemu możemy bawić się podczas Kortowiady, jaką znamy!

2019 rok

60. edycja Kortowiady

Przez minione 60 lat Kortowiada niewątpliwie się zmieniła: od trzydniowej imprezy z kilkoma wydarzeniami o charakterze studenckim, do pięciodniowego święta studentów, oferującego różnorodne wydarzenia. Każdego roku zyskuje nowych entuzjastów – to właśnie dzięki temu stała się najlepszymi i największymi juwenaliami w Polsce!

1958

Pochód z Kortowa pod Ratusz

2018

Parada Wydziałów ulicami Olsztyna

Organizatorzy